Spośród mieszkańców Beskidu Żywieckiego stworzyliśmy grupę 20 aktywnych wolontariuszy, w których staraliśmy się zaszczepić ideę wolontariatu, ukierunkowując go na obszar folkloru, etnografii i kultury ludowej regionu. Wolontariusze w trakcie 7 dni obozu, pod okiem najlepszych specjalistów nabyli wiedzę m.in w zakresie archiwizowania dziedzictwa kulturowego oraz przeprowadzili badania w terenie. Ze zgromadzonych materiałów Stworzony został portal www.archiwumludowe.pl  ukazujący dziedzictwo kulturowe beskidu Żywieckiego. W ramach projektu zorganizowany został także wernisaż będący uwieńczeniem prac wolontariuszy.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa