Bardzo bliskie naszej działalności są akcje rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego właśnie rozpoczynamy projekt „Uwalniamy Energię Społeczną”! Zobaczcie, jakie zaplanowaliśmy działania i gdzie będzie można nas spotkać.

„Uwalniamy Energię Społeczną” to odpowiedź na niską aktywność obywatelską młodzieży oraz na potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli i pedagogów w pracy z młodzieżą w środowiskach wiejskich. Często w naszej pracy spotykamy się z brakiem lub niskim zaangażowaniem młodych ludzi w działania społeczności lokalnej. Nasze własne refleksje zostały potwierdzone przez badania, a także informacje zwrotne, które otrzymujemy od mieszkańców, lokalnych organizacji czy szkół.

Placówki oświatowe stanowią wielki potencjał dla rozwoju aktywności związanych z edukacją obywatelską. Niestety w szkołach brakuje oferty zajęć w ramach edukacji nieformalnej: warsztatów, spotkań z praktykami, dyskusji i przede wszystkim praktycznego działania. Młodzież nie tylko nie interesuje się działalnością społeczną, ale często nie ma niezbędnej wiedzy na czym taka działalność może polegać, skąd ją czerpać, gdzie jej szukać, jakie działania podejmować.

Nasz projekt obejmuje realizację warsztatów i szkoleń mających na celu wzrost aktywności obywatelskiej wśród około 400 uczniów w wieku 13-19 lat z 20 placówek szkolnych w dwóch województwach: Śląskim i Małopolskim. Dotrzemy do szkół w powiatach: żywieckim, bielskim, cieszyńskim, suskim i wadowickim.

W działaniach, kierując się potrzebami środowisk szkolnych będziemy korzystać z edukacji nieformalnej, skupiając się przede wszystkim na aktywizujących młodzież: warsztatach, dyskusjach, pracy w grupie oraz różnego rodzaju grach i zabawach. Realizując łącznie około 200 mini- warsztatów chcemy stworzyć w każdej szkole struktury w ramach, których

młodzież będzie mogła się aktywizować, m.in koła: wolontariatu, europejskie, PCK, Caritas, Amnesty International - w zależności od zainteresowań młodzieży. Założenie kół będzie powiązane z organizacją około 13 mini-projektów - akcji społecznych

zorganizowanych samodzielnie przez uczestników. W trakcie warsztatów i szkoleń zapewnimy także wsparcie merytoryczne dla około 30-osobowej kadry pracowników młodzieżowych: nauczycieli, doradców zawodowych, bibliotekarzy i pedagogów.

Projekt „Uwalniamy Energię Społeczną” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.